Kỳ Lạc tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019.
loading...
11:15 17/01/2020

Ngày 17 tháng 01 năm 2020 xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại úy Nguyễn Viết Đăng - Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Kỳ Anh và đại diện tổ công tác Công an cụm vùng trên. Về phía địa phương có đồng chí Phan Hoàng Trường - HUV- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Các ban ngành đoàn thể; Cán bộ cơ quan xã; Các lãnh đạo trường học; Trạm y tế; Quỹ tín dụng; Tập đoàn Thiên Minh Đức; HTX chợ. Tham dự Hội nghị còn có Đội xung kích tình nguyện; Bí thư các Chi bộ, thôn trưởng, công an viên, thôn đội trưởng dân quân các thôn. Đại diện các tập thể, các cá nhân được khen thưởng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tổng kết mô hình Công an - Hội CCB đảm bảo an toàn về ATTT. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Theo đó trong năm qua Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP-AN. Công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực có nhiều chuyển biến, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là công cụ chủ yếu, lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, cứu hộ, cứu nạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới. Từ đó làm tốt lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và triển khai thực hiện nhiệm vụ QP - AN; Nhất là quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, như Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; NQ TW8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới”; NQ 08 (khóa VIII) của Bộ chính trị về “Chiến lược An ninh quốc gia”; NQ 40 của Bộ Chính trị về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác An ninh trong tình hình mới”; Kết luận số 86 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Tăng cường công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, TTXH, ATGT; các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh của huyện về xây dựng, củng cố QP-AN trong giai đoạn hiện nay; Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP - AN của Ban công an; Ban chỉ huy quân sự xã. Duy  trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng các kế hoạch trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết trong năm và một số nhiệm vụ khác theo kế hoạch của cấp trên. Tham mưu cấp ủy chính quyền tổ chức 8 đợt điều động lực lượng dân quân làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Trung úy Nguyễn Hữu Thành - Phó trưởng Công an xã báo cáo tại Hội Nghị.
Đồng chí Thượng úy Trần Đại Dương - Trưởng Công an xã báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Sơn - VPUBND xã báo cáo tại Hội nghị.

Với những thuận lợi nhất định khi có đội ngũ Công an chính quy về đảm nhận công tác. Năm 2020 xã Kỳ Lạc tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng uỷ quân sự, Đảng uỷ Công an đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn xóm, cơ quan, xí nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2020, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cụm ATLC- SSCĐ, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện có hiệu quả Nghị định 133/2015; Nghị định 77/2010 NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ giữa công an, quân sự nay là nghi định 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Chủ động dự báo và nắm chắc tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch phương án sát đúng để tổ chức thực hiện. Sẵn sàng đối  phó với mọi tình huống xẩy ra. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh, cụm ATLC-SSCĐ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công.

Đồng chí Đại úy Nguyễn Viết Đăng - Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại úy Nguyễn Viết Đăng - Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác QP-AN, cũng như những kết quả mà xã nhà đã đạt được trong năm 2019 và đề nghị Kỳ Lạc tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác QP-AN để triển khai thực hiện có hiệu quả; Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, chủ động nắm chắc tình hình; Làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời huy động được sức mạnh toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ QP-AN. Đồng chí Phan Hoàng Trường - HUV - BTĐU - Chủ tịch HĐND xã đề nghị các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị trong địa bàn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác nhận, giao quân. Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý để đảm bảo cho người dân được đón tết an toàn, vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm.

Đồng chí Phan Hoàng Trường - HUV - BTĐU - Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại Hội nghị.
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm.
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm.

Tại Hội nghị Ban Công an; BCHQS xã; Các ban ngành đoàn thể; Trường học; Trạm Y tế đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2020 và UBND xã đã khen thưởng cho 5 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trong năm./..

Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc