Thông tin phòng chống bão lũ
loading...
14:57 18/07/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ LẠC

Số:10 /UBND-VP

V/v ứng phó với bão số3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Lạc, ngày 18  tháng 7 năm 2018

Kính gửi : - Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã, các Đ/c chỉ đạo các thôn;

- Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng trạm Y tế xã;

- Bí thư Chi bộ,  thôn trưởng các thôn trong toàn xã.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hồi 04 giờ ngày 18/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11 .

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; khoảng chiều tối nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh , sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới . Đến 04 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8 . Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động đối phó với cơn bão UBND xã yêu cầu:

Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã, thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn, Chi ủy, BCS các thôn thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Chủ động phòng chống bão số 3 và nguy cơ Lũ lớn xảy ra trên địa bàn: Ban chỉ huy PCTT-TKCN trực 24/24 giờ thực hiện nghiêm túc phương án đã triển khai.

2. Tập trung lực lượng Công an, Đội xung kích tình nguyện, các trung đội cơ động sẵn sàng dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có tình trạng Bão lớn và Lũ lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của nhân dân.

3.Lực lượng Công an xã bố trí chốt chặn các mố Cầu, Ngầm bị ngập nước không cho người, phương tiện và gia súc qua lại khi có mưa lũ nguy hiểm

4. Các Đ/c thôn trưởng thông báo báo liên tục trên hệ thống truyền thanh về tình hình diễn biến của cơn bão để mọi người dân biết và chủ động chằng chống nhà cữa, công trình, quản lý đàn gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn, thông báo cho các người dân làm nghề rừng, nghề đánh bắt thủy sản không được vào rừng, ở lại trong rừng, đánh bắt thủy sản trên các sông suối khi có bão, lũ xảy ra.

5. Đề nghị các đồng chí chỉ đạo các thôn theo Quyết định phân công của BTV Đảng ủy bám sát cơ sở chỉ đạo các thôn thực hiện có hiệu quả.

6. Giao Văn phòng UBND, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN theo dõi, tổng hợp diễn biến của bão, mưa lũ; đôn đốc các thôn triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với bão, mưa lũ. Báo cáo kịp thời cho Văn phòng PCTT-TKCN huyện và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã để chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách.

7. Nhận được Công văn này Chủ tịch UBND xã yêu cầu các Đc trong Ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp ủy Đảng, BCS các thôn, lực lượng Công an, Quân sự và toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BTV đảng ủy (để báo cáo)

-Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thái Toàn

Ý kiến bạn đọc