Đơn vị trực thuộc
loading...
12:20 09/12/2019

Xã Kỳ Lạc có 6 đơn vị thôn xóm, 2 đơn vị trường học và trạm y tế xã:

I. Các đơn vị thôn xóm

1. Thôn Lạc Vinh

2. Thôn Lạc Sơn

3. Thôn Lạc Thắng

4. Thôn Lạc Trung

5. Thôn Lạc Thanh

6. Thôn Xuân Tiến

II. Các cơ quan đóng trên địa bàn

1. Trường Mầm non

2. Trường Tiểu học​ và trung học cơ sở

3. Trạm y tế

Ý kiến bạn đọc