Kỳ Lạc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
loading...
16:20 30/12/2019

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại nhà văn hóa UBND xã Kỳ Lạc. HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9.

Đồng chí Phan Hoàng Trường - HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc Kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Dũng - UVBTV huyện ủy- PCT UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy là đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong đoàn cán bộ huyện chỉ đạo xã theo Quyết định 979 của Huyện ủy. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, Bí thư các chi bộ, thôn trưởng các thôn, đại diện lãnh đạo 2 nhà trường, trạm y tế, các hợp tác xã và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu tham dự Kỳ họp.

Tại kỳ họp UBND xã đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. Theo đó về phát triển kinh tế tổng thu nhập là 134,6 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người là 33,2 triệu đồng/người/năm, đạt111% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực (lúa) 418 tấn, đạt 84% kế hoạch, tăng 10 lần so với cùng kỳ. Giá trị CN - TTCN - XD trên địa bàn ước đạt 28 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 17 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018, đạt 112% kế hoạch. Công tác tài chính tổng thu ngân sách 11 tháng đầu năm được 7,79 tỷ đồng đạt 76,5% kế hoạch. Tổng chi ngân sách là 6,38 tỷ đồng đạt 71,84% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới đến nay đạt 16/20 tiêu chí theo đánh giá của Ban chỉ đạo xã. Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường được đẩy mạnh; Công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; Công tác chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; An ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Đồng chí Nguyễn Thị Hiên - PCT UBND xã báo cáo tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND xã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp như: Tờ trình về việc xin phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020; Báo cáo thu chi ngân sách xã năm 2019, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2019; Báo cáo thẩm định của Ban kinh tế xã hội; Báo cáo thẩm định của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9; Báo cáo của UBMTTQ xã tham gia giám sát và xây dựng chính quyền…

Đồng chí Võ Văn Cẩn - PCT HĐND xã báo cáo tại Kỳ họp.
Đồng chí Đường Văn Kiên - Trưởng ban KTXH báo cáo tại Kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Thị Toàn - Trưởng ban Pháp chế HĐND xã báo cáo tại Kỳ họp.
Đồng chí Lê Văn Thiệu - Chủ tịch UBMTTQ xã báo cáo tại Kỳ họp.

Tiếp đó, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thái Toàn - Chủ tịch UBND xã báo cáo tại Kỳ họp.

Đại diện cho đoàn đại biểu HĐND huyện bầu tại đơn vị phát biểu tại kỳ họp đồng chí Phạm Văn Dũng - UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua  đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đơn vị Kỳ Lạc thực hiện tốt hơn trong năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Dũng - UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp.

Sau khi thống nhất các ý kiến thảo luận kỳ họp đã biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Thư ký Kỳ họp thông qua dự thảo các Nghị quyết.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 của HĐND xã Kỳ Lạc khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp./..

Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc