Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
85/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban biên tập đài truyền thanh xã Kỳ Lạc
84/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Kỳ Lạc
83/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ tuyên truyền xã Kỳ Lạc
Số 25/GM- UBND Giấy mời Hội Nghị triển khai công tác rà soát, phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, tiến độ rà soát làm hồ sơ đất ở trước năm 1980. Triển khai ra quân tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019.
Số 14/TB-HĐND Thông báo về tổ chức tiếp công dân, nắm bắt thông tin, rà soát kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, 7 HĐND xã khóa 19
14/GM-UBND Họp giải quyết tranh chấp đất giữa các hộ dân tại thôn Lạc Thanh
Số 12 - CT/ĐU Chỉ thị của ban thường vụ Đảng ủy về việc tập trung lãnh đạo,chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu năm 2019
Số:05/TB-UBND Thông báo về việc thực hiện kế hoạch sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019
Số: 23/TB-UBND Thông báo về việc đình chỉ các hoạt động tái vi phạm lấn chiếm đất "Công ty lâm nghiệp trả về UBND xã quản lý" để họp bàn lập phương án giao đất theo đúng quy định luật đất đai 2013
số: 05/GM - UBMTTQ Mời tham gia Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, tháng hành động vì người nghèo và tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày Đại đoàn kết toàn dân
Số: 13 - TB/HĐND Thông báo thời gian tổ chức giám sát việc xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND xã
Số: 66/GM-UBND Giấy mời họp giải quyết tranh chấp đất giữa các hộ dân tại thôn Lạc Thanh
07/TB-BCĐ Thông báo về lịch thời gian kiểm tra xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
52-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn tổ công tác chỉ đạo Chi bộ, thôn và các đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020
04/QĐ-BCĐ Quyết định về việc kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách các tiêu chí nông thôn mới năm 2018
Số:18/GM-BCĐ Giấy mời hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dưng NTM quý III năm 2018 và xây dựng kế hoạch thực hiện 4 tháng cuối năm 2018.
Số: 05/GM-BCĐ Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác xây dựng NTM của MTTQ và các đoàn thể 8 tháng đầu năm 2018...
Số: 09 /UBND-VP Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9
16/TB-UBND Thông báo về thời gian, địa điểm diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 trên địa bàn xã Kỳ Lạc
Giấy mời Số: GM/UBND Triển khai cuộc họp xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
01 -TB/HĐST Thông báo Kế hoạch sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017
225/TB-UBND Thông báo Giờ làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
15/TB-HĐXT Thông báo danh sách kết quả điểm xét tuyển của thí sinh dự xét tuyển biên chế, HĐLĐ giáo viên Mầm non huyện Kỳ Anh, năm học 2016 - 2017
222/UBND-VP Công văn v/v Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tại xã Kỳ Châu (7h30' ngày 19/3/2017 - Chủ nhật)
205/UBND-VHTT Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)