Đoàn Liên ngành huyện Kỳ Anh tổ chức kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Lạc
loading...
20:51 19/10/2018

Thực hiện Thông báo số 51/TB-NTM, ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Huyện Kỳ Anh về việc tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 18/10/2018 đoàn Liên ngành UBND huyện Kỳ Anh do đồng chí Lê Văn Trọng - HUV, trưởng phòng NN&PTNT, phó Chánh văn phòng nông thôn mới làm trưởng đoàn, các đồng chí thành viên Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 và  đại diện các phòng, ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí theo văn bản số 359/UBND- NTM, ngày 18/4/2018 của UBND huyện Kỳ Anh đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới đối với  ban chỉ đạo, ban quản lý, các đồng chí phụ trách các tiêu chí, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn tại xã Kỳ Lạc.

Các thành phần được mời tham gia kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Lạc

Sau khi đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, các mô hình kinh tế, công tác cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu ở các thôn đoàn Liên ngành huyện tiến hành kiểm tra rà soát hồ sơ lưu trữ của các tiêu chí.

Đại diện BCĐ huyện và BCĐ xã kiểm tra công tác xây dựng vườn mẫu tại thôn Lạc Xuân

Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ của các tiêu chí

Qua quá trình kiểm tra đánh giá thay mặt cho các thành viên trong đoàn đồng chí Lê Văn Trọng - HUV, trưởng phòng NN&PTNT, phó Chánh văn phòng nông thôn mới huyện kết luận: Đến thời điểm hiện tại xã Kỳ Lạc cơ bản đạt chuẩn 8/20 tiêu chí đó là; Quy hoạch, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa, Quốc phòng an ninh. 12 tiêu chí chưa đạt chuẩn đó là: Giao thông, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và truyền thông, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Môi trường và ATTP, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

Đồng chí Lê Văn Trọng kết luận, giao nhiệm vụ cho BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Lạc

Để đạt được chỉ tiêu 12 tiêu chí trong năm 2018 thì xã Kỳ Lạc phải quyết tâm xây dựng để đạt chuẩn thêm 4 tiêu chí đó là: Thủy lợi, Điện, Tổ chức sản xuất, Thông tin và truyền thông đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra Liên ngành, tiến hành rà soát, xây dựng khung kế hoạch và tiếp tục tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại xã./..

Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc