Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Kỳ Lạc về xây dựng Nông thôn mới.
loading...
08:32 25/09/2018

Ý kiến bạn đọc