Kỳ Lạc hiến đất, hiến cây mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới.
loading...
08:18 08/10/2020

Hiến đất, hiến cây là việc làm cần thiết trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm qua nhân dân xã nhà đã làm tốt việc hiến đất hiến cây để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho việc giao thương, phát triển kinh tế. Tiêu biểu một số công trình như đường nối đường cứu hộ hồ chưa nước Kim Sơn; Cầu Cây tắt; Cầu Cây độ… Hệ thống đường giao thông ở các thôn được nâng cấp mở rộng, tuy nhiên tuyến đường trục xã cung đoạn từ thôn Lạc Trung đi thôn Lạc Thắng xây dựng từ lâu đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng cần được mở rộng nâng cấp đạt chuẩn theo quy định nông thôn mới.

Để kêu gọi đầu tư của các dự án cấp trên, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ ngày 22/9 đến 05/10/2020 xã Kỳ Lạc đã chỉ đạo các thôn Lạc Thắng; Lạc Thanh Lạc Vinh và Lạc Trung tổ chức ra quân giải tỏa hành lang giao thông mở rộng đường trục xã.

Giải tỏa tại thôn Lạc Thắng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con nhân dân đều nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay công tác giải tỏa ở các thôn đã hoàn thành. Với 166 hộ dân tham gia, hiến 7120m 2 đất, 160m hàng rào xây, 900m hàng rào xanh để giải tỏa 7,3 km hành lang giao thông (trong đó có 0,5 km đường trục thôn ở thôn Xuân Tiến và 6,8 km đường trục xã từ thôn Lạc Trung đi thôn Lạc Thắng).

Giải tỏa tại thôn Lạc Thanh.

Giải tỏa tại thôn Lạc Vinh.

Giải tỏa tại thôn Lạc Trung.

Giải tỏa đường trục thôn tại thôn Xuân Tiến.

Nhiều hộ gia đình như ông Bùi Công Uẩn; Nguyễn Văn Kháng ở thôn Xuân Tiến. Ông Nguyễn Hồng Minh; Nguyễn Văn Chỏ; Võ Xuân Tượng; Hoàng Văn Quyền; Trần Xuân Đường; Hoàng Văn Tuể; Phan Xuân Phùng; Võ Văn Nhỏ, bà Phạm Thị Bân; Trần Thị Ngân ở thôn Lạc Trung. Ông Trần Văn Huần ở thôn Lạc Thanh.  Ông Lê Văn Xô; Hoàng Hoa Mai; Võ Văn Đản; Võ Thái Hòa, bà Lê Thị Hòe; Nguyễn Thị Hòe; Võ Thị Nhĩ; Vũ Thị Lực ở thôn Lạc Vinh. Ông Nguyễn Thanh Hân; Đinh Xuân Phong; Nguyễn Văn Dương; Trần Thanh Long; Nguyễn Văn Đô, bà Trương Thị Phú ở thôn Lạc Thắng thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong việc hiến đất, hiến cây để mọi người học tập làm theo, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa xã nhà sớm về đích nông thôn mới./.

Ban biên tập.

Ý kiến bạn đọc