Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
loading...
11:22 08/01/2020

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2020 xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo Cụm 7 và các đồng chí trong đoàn cán bộ huyện chỉ đạo xã theo Quyết định 979 của Huyện ủy; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; UBMTTQ; Trưởng các ban ngành, đoàn thể; Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thái Toàn - PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban quản lý xây dựng NTM xã báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Huyện, của Thường vụ Đảng ủy trong năm qua Ban chỉ đọa xây dựng Nông thôn mới  xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra theo đúng tiến độ đường găng và kế hoạch. Tiêu biểu như xây dựng được 3,348km/3,348km đường giao thông đạt 100% kế hoạch; Giải tỏa 6,7km hành lang giao thông, hiến 40.000m 2 đất; Cắm bổ sung 200 mốc quy hoạch; Xây dựng 1,5km rãnh thoát nước, 350m kênh mương nội đồng. Xây dựng hoàn thành cầu Cây Tắt Thôn Lạc Thanh, cầu Cây Độ thôn Xuân Tiến và 1,1 km đường 554 đi Lạc Thanh với nguồn ngân sách nhà nước là 24 tỷ đồng. Công tác chỉnh trang, cải tạo vườn và và xây dựng vườn mẩu có 46 hộ đăng ký cải tạo vườn tạp, 27 hộ trồng cây ăn quả. 10 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu. Xây dựng  5,86 km đường điện thắp sáng ở các thôn và gắn biển tuyên truyền. Hoàn thành khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em. Đến thời điểm hiện tại theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã thì công tác xây dựng Nông thôn mới đã đạt 16/20 tiêu chí đó là: Quy hoạch; Thủy lợi;  Điện; Trường học; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông Tin Truyền thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ Nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và An toàn thực phẩm; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu. Bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn một sô tồn tại hạn chế như công tác lãnh đạo chỉ đạo thiếu quyết liệt, công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng loạt vào cuộc còn hạn chế. Một số cơ chế chính sách chưa giải quyết kịpthời làm giảm tiến độ xây dựng. Việc nêu gương nhân rộng mô hình điển hình trong xây dựng Nông thôn mới chưa có sức lan tỏa; Chưa xây dựng được 2 khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Lạc Sơn và Lạc Vinh...

Đại biểu tham dự Hội Nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo Cụm 7 và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Trưởng phòng Y tế huyện đại diện cho đoàn cán bộ huyện chỉ đạo xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Kỳ Lạc đạt được trong năm qua đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp để thực hiện trong năm 2020 như tập trung vào việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn; Xây dựng đường găng lộ trình cụ thể cho từng tiêu chí, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập huấn, huy động mọi nguồn lực, ngày công cũng như phối hợp với đơn vị đỡ đầu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trước mắt là tập trung chỉ đạo tốt việc sản xuất vụ xuân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chỉ tiêu giao quân. Tổ chức lễ ra quân xây dựng nông thôn mới và phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Canh Tý năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Trưởng phòng Y tế huyện phát biểu tại Hội Nghị.
Đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV - CNUBKT Huyện ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo Cụm 7 phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác huyện và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Lạc quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, giữ vững các tiêu chí đã đạt đồng thời tập trung vào việc xây dựng các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu về đích đúng thời gian quy định.

Đồng chí Phan Hoàng Trường - HUV - BTĐU - CTHĐND - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Cũng tại Hội nghị Thường trực HĐND xã đã triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021./..

Ban biên tập.

Ý kiến bạn đọc