Thôn Lạc Thắng ra quân xây dựng giao thông nông thôn
loading...
16:08 30/05/2019

Sau phong trào "Đường điện thắp sáng làng quê" thì đến lượt phong trào "Bê tông hóa đường làng ngõ xóm". Sáng hôm nay ngày 30/5/2019. Tổ liên gia anh Nguyễn Văn Trung và tổ liên gia anh Phan Xuân Dương cùng nhau ra quân đổ được 100m đường bê tông cung đoạn đường tự quản của tổ. Ban mặt trận Thôn ghi nhận, biểu dương tinh thần và trách nhiệm cao của các thành viên trong tổ đã nhiệt tình chung tay xây dựng nông thôn mới. Tin tưởng rằng các tổ liên gia tiếp theo cũng lần lượt ra quân để hoàn thành các cung đoạn đã đăng ký./..

Bà con nhân dân tham gia đổ đường bê tông.

Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc