Xã Kỳ Lạc- huyện Kỳ Anh: Ra quân giải tỏa vi phạm hành lang An toàn giao thông.

Cùng với các địa phương trong toàn huyện, xã Kỳ Lạc- huyện Kỳ Anh vừa ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông...