Văn bản QPPL : Số: 09 /UBND-VP
Loại văn bản Văn bản QPPL
Số/ Ký hiệu Số: 09 /UBND-VP
Trích yếu Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9
Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thái Toàn
Chức vụ Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Lạc
Đính kèm