Chi bộ thôn Xuân Tiến tổ chức Đại Hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2022
loading...
11:54 23/10/2019

Chi bộ thôn Xuân Tiến có 23 đảng viên được sáp nhập bởi 2 Chi bộ Thôn Lạc Xuân và Chi bộ Thôn Lạc Tiến theo Nghị quyết số 157/NQ- HĐND, ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về sáp nhập thôn.

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HU, ngày 22/8/2019 của Huyện uỷ Kỳ Anh; Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 24/8/2019 của Đảng uỷ xã Kỳ Lạc về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ngày 22 tháng 10 năm 2019 Chi bộ thôn Xuân Tiến tổ chức Đại Hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí trong đoàn cán bộ xã chỉ đạo thôn; Các đồng chí trong ban cán sự thôn; đại diện cho các Chi hội; Chi đoàn và đảng viên của Chi bộ.

Tại Đại hội các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Theo đó về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua tổng sản lượng lương thực quy ra tiền ước đạt 3,95 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người là 32,5 triệu đồng/người/năm. Việc xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc tiêu biểu như vận động nhân dân hiến 3570m 2 đất,  đóng góp 350 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để xây dựng 2km đường điện thắp sáng làng quê; 730m đường bê tông; 2100m mương đường, 3 mô hình kinh tế, 5 vườn mẫu. Các phong trào như cải tạo vườn tạp, phong trào “năm không ba sạch”, các mô hình chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, trồng rừng đều được quan tâm đầu tư và phát triển. Các phong trào văn nghệ - thể thao được duy trì, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thôn được công nhận giữ vững danh hiệu “thôn văn hóa” .

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm như triển khai nghiêm túc, sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã cử 5 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và hiện nay đang được Chi bộ xem xét cho làm hồ sơ đề nghị kết nạp. Ban cán sự và các Chi hội đoàn thể thôn hoạt động có hiệu quả, là lực lượng chính cho việc tổ chức xây dựng chương trình nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2019 - 2022 Chi bộ đề ra các mục tiêu để phấn đấu là:Thu nhập bình quân đầu người 35,1 triệu/người/năm; tổng đàn trâu bò đạt 250 con; đàn lợn 450 con đàn gia cầm 15.000 con. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống1%; Trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 19%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 5%. Xây dựng  6 vườn mẫu, 7 mô hình kinh tế, 4 tuyến đường tự quản; đổ 1200m đường bê tông; 1000m mương đường; kết nạp  4 đảng viên mới. 100% đảng viên, tập thể Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Thôn đảm bảo an toàn làm chủ và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Tại Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 3 đồng chí đó là đồng chí Bùi Thùy Tiên; đồng chí Nguyễn Văn Thọ và đồng chí Phạm Thị Trinh. Trong đó đồng chí Bùi Thùy Tiên được bầu giữ chức vụ bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ phó bí thư Chi bộ.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc đầy tinh thần trách nhiệm Đại hội Chi bộ thôn Xuân Tiến đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là Chi bộ cuối cùng trực thuộc Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2019 - 2022. Tin tưởng rằng nhiệm kỳ mới Chi ủy chi bộ có nhiều đột phá trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại Hội đề ra./..

Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc