Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Đại Hội lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025.
loading...
15:24 12/05/2020

Ngày 12 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Đại hội lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo cụm 7; Đồng chí Phạm Văn Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong đoàn cán bộ huyện chỉ đạo xã theo Quyết định 1447 của huyện ủy; Các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ và 176 đảng viên của Đảng bộ xã nhà.

Đoàn chủ tịch và đoàn thư ký điều hành Đại Hội.

Đại biểu tham dự Đại Hội.

Đồng chí Nguyễn Thái Toàn - PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã khai mạc Đại Hội.
Các tập thể và cá nhân tặng hoa chúc mừng.

Đại hội Đảng bộ xã lần này nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; Xây dựng xã Kỳ Lạc đạt Nông thôn mới nâng cao năm 2025" .

Đồng chí Phan Hoàng Trường - HUV - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã báo cáo tại Đại Hội.

Theo báo cáo của Đại hội nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Kỳ Lạc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế như: Tổng thu nhập toàn xã năm 2019 đạt 134 tỷ đồng; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 28 tỷ đồng chiếm 20,8%; Thương mại - Dịch vụ đạt 22,9 tỷ đồng chiếm 17,1%; Nông - lâm nghiệp đạt 82,3 tỷ đồng chiếm 62,1%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 33,2 triệu đồng, năm 2020 ước tính đạt 36,5 triệu đồng. Kinh tế nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, chỉ đạo đầu tư thâm canh tăng năng suất. Giá trị sản xuất một số ngành nghề phát triển khá. Tập trung chỉ đạo trồng rừng nguyên liệu gắn với chăm sóc bảo vệ rừng là mũi  sản xuất chủ lực để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Động viên phát triển kinh tế vườn hộ gia đình, ngành nghề phụ, đầu tư nâng cao chất lượng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Công tác quản lý, cấp quyền sử dụng đất, cấp đổi đất ở, đất nông nghiệp, giao đất, giao rừng đảm bảo quy định, tập trung chỉ đạo xử lý các tồn đọng về đất đai, triển khai rà soát, đề nghị công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 đảm bảo công khai, đúng quy trình, tiến độ. Huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cấp trên, thu hút đầu tư nguồn vốn xây dựng trên 100 tỷ đồng. Làm mới 16,9 km đường giao thông; 1,5 km rãnh thoát nước, 2,5 km kênh mương bê tông, 11,5 km đường điện thắp sáng. Công tác thu chi, quản lý, điều hành ngân sách đảm đúng quy định. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2019 đạt 14/20 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc: Hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia; tỷ lệ gia đình văn hoá 85%, gia đình thể thao 30%, 6/6 thôn đạt thôn Văn hóa. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ một, đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH&THCS đạt chuẩn mức độ 3, tỷ lệ học lên THPT, học nghề ngày càng tăng. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo khám chữa bệnh; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Xây dựng trạm y tế xã đạt “xanh - sạch - đẹp, an toàn”. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tổ chức vận động, kêu gọi ủng hộ, tiếp nhận, cấp phát tiền, hàng cứu trợ trong các đợt bão lũ kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ luôn được cũng cố, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao, vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Đi đôi với việc phát triển kinh tế xã hội Đảng bộ xã Kỳ Lạc còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị để phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành. Quá trình lãnh đạo đã ban hành 18 nghị quyết, 19 chỉ thị, 27 thông báo, 18 kết luận, 40 kế hoạch và nhiều văn bản khác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Triển khai, thực hiện kịp thời việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; kết luận số 92-KL/TU, ngày 03/10/2018 của BTV Tỉnh ủy. Thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch đội ngũ BCH, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2016 đúng quy định. Tiến hành sáp nhập thôn Lạc Xuân với thôn Lạc Tiến thành thôn Xuân Tiến; Cũng cố kiện toàn cấp ủy, ban cán sự và các chi hội đi vào hoạt động ổn định. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng và chính quyền. Kịp thời triển khai thực hiện sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy và cấp trên về công tác dân vận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng các mô hình dân vận khéo. Hằng năm, triển khai, chỉ đạo việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên một cách nghiêm túc đúng quy định. Chỉ đạo Khối mặt trận - đoàn thể xã, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại hội đúng nhiệm kỳ. Xây dựng hồ sơ đề nghị kết nạp 31quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 24 đảng viên; Đề nghị tặng Huy hiệu đảng cho 35 đồng chí; Xử lý kỷ luật 05 đảng viên vi phạm. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới. Tập trung phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực tiềm năng lợi thế của địa phương hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như: Nông lâm nghiệp 59,1%; Thương mại, dịch vụ 21,1%; Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 19,8%; Thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/năm; Thu ngân sách trên địa bàn 2,5 tỷ đồng/ năm; Tổng vốn đầu tư phát triển trên toàn xã hội 300 tỷ đồng; Thành lập mới 02 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã; Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 0,36%; Người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; Sinh con thứ 3 là 18%; Lao động qua đào tạo đạt 62%; Trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 100%; Trường Mầm Non giữ vững chuẩn mức độ 1; Trường TH&THCS đạt chuẩn mức độ 2; Gia đình văn hóa trên 95%; Số khu dân cư kiểu mẫu 4; Số vườn mẫu 45 vườn; Xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào tháng 6/2021; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Quốc gia trên 75%; Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 90%; Xã đạt cơ sở an toàn làm chủ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; Số lượng đảng viên bình quân được kết nạp hằng năm 8 - 9 đồng chí; 90% các chi bộ đảng trực thuộc được xếp loại HTTNV trở lên; 85% Đảng viên hằng năm được xếp loại HTTNV trở lên; Đảng bộ được xếp loại HTXSNV trở lên; Chính quyền, MTTQ , đoàn thể đạt: HTTNV trở lên .

Các đại biểu thảo luận tại Đại Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Anh Đông biểu dương những thành tích và kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung thực hiện sản xuất theo hướng thâm canh, sản xuất có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng Đoàn chỉ đạo cụm 7 phát biểu chỉ đạo Đại Hội.
Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tặng hoa cho các UVBCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử .
Đại diện tổ thư ký thông qua Nghị Quyết của Đại Hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu bí thư Đảng ủy xã. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban thường vụ 4 đồng chí. Bầu đồng chí Nguyễn Tiến Duệ giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Lê Văn Thiệu; Đồng chí Phan Hoàng Trường giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy; Bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 5 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí.

Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm Đại Hội Đảng bộ xã Kỳ Lạc lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận Ban chấp hành khóa mới cùng với Đảng bộ và nhân dân xã nhà thực hiện xuất sắc Nghị quyết Đại Hội đã đề ra./..

Ban biên tập.

Ý kiến bạn đọc