Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
loading...
12:41 29/02/2020

Sáng nay ngày 29 tháng 2 năm 2020, Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chưc Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự Hội Nghị

Hội nghị rất vinh dự được nghe đồng chí: Lê Văn Khánh- Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là lẽ sống, là đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng. Nâng cao vai trò lãnh đạo tập thể, phát huy mọi năng lực từ nhân dân để đi đến thành công trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Đồng chí: Lê Văn Khánh - Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy

Kết luận tại Hội Nghị đồng chí Phan Hoàng Trường - huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ xã đánh giá cao tinh thần tham gia học tập Nghị quyết của đại biểu hội đồng, BCH các chi đoàn, chi hội và toàn đảng viên trong toàn Đảng bộ và triển khai một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc