Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
loading...
17:24 31/12/2019

Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đảng bộ xã Kỳ Lạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị năm 2019. Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo Cụm 7; Đồng chí Nguyễn Kim Trường - Phó bí thư Huyện Đoàn đại diện cho đoàn cán bộ huyện chỉ đạo xã theo Quyết định 979; Đồng chí Nguyễn Anh Sơn - Cán bộ văn phòng huyện ủy. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Duệ - PBTTT Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết các đại biểu và đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Duệ - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và đồng chí Nguyễn Thái Toàn - Phó bí thư  Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thái Toàn - PBT Đảng ủy - CT UBND xã triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2020.
Đại biểu và đảng viên tham dự Hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cấp trên trong năm qua Đảng bộ và nhân dân xã nhà tập trung cả hệ thống chính trị, huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nông thôn mới. Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, sát đúng với điều kiện thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, ổn định chính trị đảm bảo an toàn xã hội, nâng cao năng lực các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng Đảng  bộ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 -NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả giai đoạn 2018 - 2021; Triển khai quán triệt Chỉ thị 28 - CT/TW, của Ban bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập làm theo Bác. Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 193-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quán triệt Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết 35 - NQ/TW; Chỉ thị số 32 của Trung ương. Sau khi được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cán bộ đảng viên đã có nhiều chuyển biến tốt, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, kỷ luật, kỷ cương được xiết chặt hơn; Tổ chức giao ban đúng định kỳ thực hiện đảm bảo quy chế hoạt động, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ lãnh đạo tập thể, đề cao vai trò phụ trách của cá nhân, người đứng đầu. Quan tâm tốt công tác chỉ đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và các tổ chức chính trị xã hội, sinh hoạt quần chúng. Thực hiện công tác sơ tổng kết, phân xếp loại, đánh giá các tổ chức và đảng viên, cán bộ CNVC hàng năm. Tổ chức tốt lễ trao tặng huy hiệu 40,45, 50 tuổi đảng cho 10 đảng viên; Cử đi học cảm tình Đảng 16 quần chúng, bồi dưỡng, kết nạp được 6 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí; Cử đi học trung cấp lý luận chính trị 01 đồng chí. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, BCH Đảng bộ tổ chức tốt việc tổng kết, kiểm điểm đánh giá, phân xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019 nghiêm túc, đảm bảo quy trình, nội dung và chất lượng. Kết quả: Về tập thể có 2 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là Chi bộ trường Mầm Non và Chi bộ trường TH&THCS. Có 5 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ là Chi bộ thôn Xuân Tiến; Chi bộ thôn Lạc Sơn; Chi bộ thôn Lạc Trung; Chi bộ thôn Lạc Vinh và Chi bộ Trạm y tế. Có 2 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đó là Chi bộ thôn Lạc Thanh và Chi bộ thôn Lạc Thắng. Về tổ Đảng có 3 tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 tổ hoàn thành nhiệm vụ. Về cá nhân: Đến thời điểm hiện tại Đảng bộ có 194 đồng chí đảng viên; Trong đó miễn sinh hoạt 22 đồng chí; Đảng viên dự bị 6 đồng chí; Dự phân loại 179 đồng chí; Kết quả Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 22 đồng chí; Hoàn thành tốt nhiệm vụ có 114 đồng chí; Hoàn thành nhiệm vụ có 39 đồng chí; Không hoàn thành nhiệm vụ có 4 đồng chí. Đảng ủy Quyết định khen thưởng 2 chi bộ, 3 tổ Đảng và 19 đảng viên đạt thành tích xuất sắc.

Thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền như: Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND và các đại biểu HĐND xã, làm tốt chức năng quyết định và giám sát của cơ quan lập pháp địa phương; Đề ra các chủ trương sát đúng và phù hợp. Các kỳ họp của HĐND xã được tổ chức đảm bảo quy định và có chất lượng; Tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổng hợp và xem xét các đề xuất kiến nghị của nhân dân, chỉ đạo việc tiếp thu và xây dựng kế hoạch giải quyết đảm bảo. Chỉ đạo UBND xã điều hành thực hiện hoàn thành cơ bản các chương trình kế  hoạch, duy trì chế độ giao ban tuần, tháng, quý; Chào cờ và đọc mẫu chuyện về Bác vào ngày đầu của các tháng. Phân công, bố trí cán bộ chỉ đạo các thôn, các lĩnh vực, nắm bắt tình hình tham mưu cho UBND xã, giải quyết các vụ việc vướng mắc khó khăn phát sinh. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng được tăng cường như triển khai tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, VHVN - TDTT, giúp nhau XĐGN, làm đường giao thông, kênh mương, rãnh thoát nước, xây dựng các mô hình kinh tế, cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, hộ trợ xây nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo. Vận động nhân dân hưởng ứng các chiến dịch thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ tết; Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Phát động quyên góp ủng hộ ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Kiện toàn, sắp xếp cán bộ theo Nghị quyết 18 của Trung ương.

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2019 Đảng bộ xã Kỳ Lạc quyết tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu, nghị quyết có tầm chiến lược trình Đại hội Đảng bộ khóa XXX (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh doanh dịch vụ; Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế bền vững, xây dưng các mô hình kinh tế có hiệu quả, gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ máy cán bộ; Triển khai đảm bảo các chương trình dự án, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, đảm bảo an ninh, ổn định chính trị.Quyết tâm xây dựng về đích nông thôn mới cuối năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tháng 5/2020; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạng. Các mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 là sản lượng lương thực 645 tấn; Tổng thu nhập148 tỷ đồng; Bình quân thu nhập đầu người 36 triệu đồng/năm; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1% ; Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, hệ thấp còi xuống dưới 20%; Tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%; Trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa; Xây dựng thêm 3-5 mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ, cũng cố các hợp tác xã và các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; Xây dựng 2,9 km đường bê tông,  6,5 km rãnh thoát nước; Đổ bù lề đường 5, km; Phấn đấu 2 thôn Lạc Sơn, Lạc Vinh xây dựng và đạt khu dân cư kiểu mẫu; 4 thôn còn lại xây dựng đạt 50%. Thu hút đầu tư xây dựng nhà làm việc UBND xã; Thi công xây dựng sân vận động trung tâm xã; Tu sữa trạm y tế xã; Xây dựng đường 554 từ cửa nhà ông Khai ra cửa nhà ông Phừ; Huy động vốn để xây dựng đường trục xã đoạn Lạc Trung đến Lạc Thắng; Đầu tư ngân sách để tu sửa, mở rộng nhà văn hoá thôn Xuân Tiến đảm bảo cho nhân dân sinh hoạt sau sáp nhập. Phấn đấu 9/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20% chi bộ xuất sắc; Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Giới thiệu đi học cảm tình đảng 16-20 quần chúng ưu tú; Kết nạp 9 - 10 đảng viên. Các đoàn thể hoàn thành tốt nhiêm vụ; 6/6 thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo Cụm 7 biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã nhà đã đạt được trong năm qua đồng thời chỉ ra những khuyết điểm tồn tại và đưa ra các giải pháp để thực hiện trong năm tới. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm như đã nêu trong báo cáo thì Đảng bộ xã nhà phải tập trung chỉ đạo tốt việc sản xuất vụ xuân, quan tâm chú trọng tới tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đặc biệt là trong dịp trước trong và sau tết dương lịch, tết Nguyên đán, quan tâm, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ Quốc, phát huy sức mạnh của khối MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông - UVBTV - Chủ nhiệm UBKTHU - Trưởng đoàn chỉ đạo cụm 7 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phan Hoàng Trường - HUV - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã tiếp thu các ý kiến và kết luận Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị Đảng ủy đã khen thưởng cho 2 chi bộ, 3 tổ Đảng và 19 đồng chí đảng viên hoàn xuất sắc nhiệm vụ trong năm./..

Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc